رو ایر

توسعه گردشگری تهران به عنوان یکی از منابع درآمدهای پایدار شهری ...

1 آوريل 2018 ... یک عضو شورای اسلامی شهر تهران بابیان اینکه یکی از اقلام مهم درآمد پایدار برای شهرداری تهران درآمدهای حاصل از گردشگری است، گفت: در این خصوص باید منابع درآمد پایدار برای شهرداری را توسعه دهیم.
ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪﯼ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ. ﺗﺒﻌﺎﺕ ﯾﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﻈﺎﻡ. ﺩﺭﺁﻣﺪﯼ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻟﻘﻮﻫﮕﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ. ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﯼ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺭﮐﺎﻧﺎﺻﻠﯽ ﻭ ﻣﺤﺮﮎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ. ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ...

توسعه گردشگری تهران به عنوان یکی از منابع درآمدهای پایدار شهری ...

31 مارس 2018 ... یک عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه یکی از اقلام مهم درآمد پایدار برای شهرداری تهران درآمدهای حاصل از.

الویری؛ توسعه گردشگری تهران به عنوان یکی از منابع درآمدهای پایدار ...

31 مارس 2018 ... الویری؛ توسعه گردشگری تهران به عنوان یکی از منابع درآمدهای پایدار شهری. عضو شورای اسلامی شهر تهران یکی از اقلام مهم درآمد پایدار را برای شهرداری تهران، درآمدهای حاصل از گردشگری دانست و گفت: باید منابع درآمد پایدار شهرداری را توسعه داد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شهرداری تهران، ...
یکی از مهمترین دغدغه های مدیران و برنامه ریزی شهر دستیابی به توسعه پایدار شهری است با توجه به رشد شدید شهرنشینی تقاضا برای کالاها و خدمات درشهرها از افز. ... دراین مقاله ابتدا پس از ارایه علل عدم توانایی شهرداری در عرضه خدمات عمومی شهری به مفاهیم توسعه پایدار شهری و درآمدهای پایدار پرداخته شده و سپس منابع درآمدی شهرداری ها از نقطه ...

توسعه گردشگری تهران به عنوان یکی از منابع درآمدهای پایدار شهری

31 مارس 2018 ... یک عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه یکی از اقلام مهم درآمد پایدار برای شهرداری تهران درآمدهای حاصل از گردشگری است، تاکید کرد: در این خصوص باید منابع درآمد پایدار برای شهرداری را توسعه دهیم.
در حال حاضر صنعت گردشگري يکي از منابع مهم توليد درآمد، اشتغال و ايجاد زيرساختها براي نيل به توسعه پايدار محسوب مي شود. متاسفانه در ... شهر ملاير در جنوب استان همدان از جمله شهرهاي داراي ميراث ارزشمند گردشگري کشور است و امکان استفاده از گردشگري آثار آن جهت توسعه پايدار شهري مورد مطالعه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف ...

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: رو ایر

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com