رو ایر

سفر سالم

امیر مهدی زاده، قهرمان ارزنده کاراته جهان به کمپین “نه به تصادفات جاده ای” پیوست
به جای من قهرمان فیلم های مهدویان کنند/آن تیتر درباره فیلم حاتمی کیا داشت سوء تفاهم به وجود می آورد امیر مهدی زاده، قهرمان ارزنده کاراته جهان به کمپین “نه به تصادفات جاده...

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: رو ایر

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com

بستن