رو ایر

خیمه شب بازی: Puppet show - Результати пошуку у службі Книги Google

23 آوريل 2018 ... روزي كه بعد از رفتن آقاي هاشمي شاهرودي از قوه قضاييه پيگير پرونده ام شدم، مسؤول محترمي كه قرار بود به من جواب بدهد گفت : ما به پرونده ات دسترسي نداريم، گم شده، نيست! گفتم: يعني چه؟ مگر ميشود پرونده اي گم بشود؟ پاسخ داد: سعيد مرتضوي سه تا از پرونده ها را به…

سگ ولگرد: The Stray Dog - Результати пошуку у службі Книги Google

23 آوريل 2018 ... گروه سیاسی: حجتالاسلام محمدرضا زائری در یادداشتی نوشت: میگرفت، میبست، میآورد، میبرد، تهمت میزد، دروغ میگفت، توهین و تحقیر میکرد، اختیار کامل داشت، جان و مال و ناموس مردم در دستش بود! وقتی با لباس زندان جلویش ایستاده بودم گمان میکرد که به آخر دنیا رسیده ام و نمی فهمید که میز او آخر دنیا نیست! مغرور بود و ...
23 آوريل 2018 ... گروه سياسي: حجتالاسلام محمدرضا زائري در يادداشتي نوشت: ميگرفت، ميبست، ميآورد، ميبرد، تهمت ميزد، دروغ ميگفت، توهين و تحقير ميكرد، اختيار كامل داشت، جان و مال و ناموس مردم در دستش بود! وقتي با لباس زندان جلويش ايستاده بودم گمان ميكرد كه به آخر دنيا رسيده ام و نمي فهميد كه ميز او آخر دنيا نيست! مغرور بود و ...

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: رو ایر

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com

بستن