رو ایر

موزه ملی ایران با «لوور» رکورد شکست - انتخاب

26 مارس 2018 ... مدیرکل موزه ملی ایران از شکستن رکورد مخاطبان این موزه در تعطیلات نوروز ۹۷ خبر داد و اعلام کرد تا روز پنجم فروردین ماه ۹۷ بیش از ۴۴ هزار تن موزه ملی را دیدند.

موزه ملی ایران با «لوور» رکورد شکست - فردا

26 مارس 2018 ... مدیرکل موزه ملی ایران از شکستن رکورد مخاطبان این موزه در تعطیلات نوروز ۹۷ خبر داد و اعلام کرد تا روز پنجم فروردین ماه ۹۷ بیش از ۴۴ هزار تن موزه ملی را دیدند.

'لوور'، رکورد موزه ملی ایران را شکست - Pars Today

27 مارس 2018 ... مدیرکل موزه ملی ایران از شکستن رکورد مخاطبان این موزه در تعطیلات نوروز ۹۷ خبر داد و اعلام کرد در ده روز منتهی به پنجم فروردین ماه ۹۷ بیش از ۴۴ هزار نفر آثار موزه ملی را دیدند. به گزارش پارس تودی جبرئیل نوکنده گفت: سال گذشته از ۲۵ اسفند ماه ۹۵ تا ۱۵ فروردین ماه سال۹۶ حدود ۳۸ هزار نفر از موزه ملی دیدن کردند اما امسال از ...

موزه ملی ایران با «لوور» رکورد شکست - آفتاب

26 مارس 2018 ... مدیرکل موزه ملی ایران از شکستن رکورد مخاطبان این موزه در تعطیلات نوروز ۹۷ خبر داد و اعلام کرد تا روز پنجم فروردین ماه ۹۷ بیش از ۴۴ هزار تن موزه ملی را دیدند.

موزه ملی ایران با «لوور» رکورد شکست - ایسنا

26 مارس 2018 ... مدیرکل موزه ملی ایران از شکستن رکورد مخاطبان این موزه در تعطیلات نوروز ۹۷ خبر داد و اعلام کرد تا روز پنجم فروردین ماه ۹۷ بیش از ۴۴ هزار تن موزه ملی را دیدند. جبرئیل نوکنده با بیان این که سال گذشته از بازه زمانی ۲۵ اسفند ماه ۹۵ تا ۱۵ فروردین ماه سال ۹۶ حدود ۳۸ هزار تن از موزه ملی دیدن کردند، به ایسنا گفت: این درحالی ...

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: رو ایر

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com

بستن