رو ایر

به رسمیت شناختن اسرائیل – «معامله قرن» عربستان علیه ایران
اینکه دولت آمریکا اجرای معامله قرن را با به رسمیت شناختن قدس به عنوان “پایتخت اسرائیل” آغاز کرد، تاکید کرد: قدس از تمامی پایتخت‌های جهان بااهمیت‌تر است. وی افزود: درست نیست که...
و اسرائیل به رسمیت شناختن اسرائیل – «معامله قرن» عربستان علیه ایران 'رهبر ايران ، آیت الله خامنه ای «هیتلر» خاورمیانه است'. چرا چنین اظهارتی از سوی مقامات عربستان اکنون...

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: رو ایر

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com

بستن