رو ایر

نان گدایی را گاو خورد دیگر به کار نرفت ریشه ضرب المثل های فارسی ضرب المثل  نان گدایی را گاو خورد دیگر به کار نرفت شیارکاری با یک بند گاو در صحرا مشغول شخم زدن و کشت گندم بود
+ خوشحالم بابا،از اینکه بعد سال ها کنارم دارم ت به کار کِشت گندم بود، بابا به فکر نان مردم بود، بابا ولی در خطّ پایان معیشت نمی دانم که چندم بود، بابا حسین...
المثل نان گدایی را گاو خورد دیگر به كار نرفت   شیاركاری با یك بند گاو در صحرا مشغول شخم زدن و کشت گندم بود گدایی آمد و با چاخان و زبان ‌بازی، سیفال تو پالان ( چالوسی) شیار كار...
دیگر به كار نرفت شیاركاری با یك بند گاو در صحرا مشغول شخم زدن و کشت گندم بود گدایی آمد و با چاخان و زبان ‌بازی، سیفال تو پالان ( چالوسی) شیار كار كرد و شروع كرد به دعا و ثنایی...

آموزش تزیین آرنج لباس تزیین آستین لباس آموزش تزیین لباس | نتیجه جستجو | برترین عناوین

، بابا جون می ماند چه کار کند. موقع درو، به گندم های لب مرز که می رسیدیم، ابراهیم می رفت روی مرز می ایستاد. دلش نمی خواست محصول زمین های کناری با محصول زمین بابا جون ق 2 خاطره...
گاو خورد دیگر به كار نرفت   نان گدایی را گاو خورد دیگر به كار نرفت شیاركاری با یك بند گاو در صحرا مشغول شخم زدن و کشت گندم بود گدایی آمد و با چاخان و زبان ‌بازی، سیفال تو...
المثل/قسمت دوازدهم/[نان گدایی را گاو خورد، دیگر به کار نرفت] شیارکاری با یک بند گاو, در صحرا, مشغول شخم زدن و کِشت گندم بود. گدایی آمد و با چاخان و زبان ‌بازی, سیفال تو...

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: رو ایر

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com